Română

English

Politica de sustenabilitate a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 
Obiective
 
Acțiuni
 
Raport de dezvoltare sustenabilă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 
Certificat 2019 UI GreenMetric
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru fondator al Asociației Internaționale pentru Apă, Mediu, Energie și Societate
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru al Coaliției Romania Sustenabilă (CRS)
Politica de sustenabilitate a UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Tîrgu Mureș (UMFST) se angajează să promoveze sustenabilitatea. Grija pentru mediu și promovarea unei vaste agende de sustenabilitate sunt parte integrantă a activităților profesionale ale UMFST și a managementului universității. Ne propunem să urmăm și să promovăm bune practici de sustenabilitate, să reducem impactul asupra mediului al tuturor activităților noastre și să ajutăm studenții și părțile interesate să facă același lucru.

Principii

Politica noastră de sustenabilitate se bazează pe următoarele principii:
• Suntem responsabili din punct de vedere social și ecologic, precum și viabili din punct de vedere economic;
• Respectăm și excedem, acolo unde este posibil, toată legislația, reglementările și codurile de practică aplicabile;
• Ne asigurăm că tot personalul este pe deplin conștient de politica noastră de sustenabilitate și se angajează să o pună în aplicare și să o îmbunătățească;
• Folosim în mod responsabil resursele naturale și depunem eforturi pentru a găsi resurse durabile și un lanț de aprovizionare eficient din punct de vedere energetic;
• Reducem la minimum impactul asupra sustenabilității al tuturor activităților de birou și transport;
• Ne angajăm să reducem amprenta ecologică a UMFST!;
• Raportăm anual și ne străduim continuu să îmbunătățim performanțele noastre în ce privește sustenabilitatea;
• Ne asigurăm că personalul nostru, studenții, părțile interesate și furnizorii sunt pe deplin conștienți de Politica noastră de sustenabilitate și îi încurajăm să adopte practici de management sustenabile.