Română

English

Politica de sustenabilitate a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 
Obiective
 
Acțiuni
 
Raport de dezvoltare sustenabilă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 
Certificat 2019 UI GreenMetric
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru fondator al Asociației Internaționale pentru Apă, Mediu, Energie și Societate
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru al Coaliției Romania Sustenabilă (CRS)
Obiective pentru dezvoltarea durabilă

1: Amplasament și infrastructură
• Raportul dintre spațiul deschis și suprafața totală: > 95%
• Suprafață totală din campus acoperită cu vegetație forestieră: > 35%
• Suprafață totală din campus acoperită cu vegetație plantată: > 40%
• Raportul dintre suprafața totală din campus pentru absorbția apei, situată lîngă pădure și suprafața cu vegetație plantată; > 30%
• Raportul dintre suprafața totală a spațiului deschis și populația totală a campusului: > 70mp
• Procent din bugetul anual al universității dedicat sustenabilității: > 12%

2: Energie și schimbări climatice
• Utilizarea aparatelor eficiente din punct de vedere energetic: > 75%
• Suprafața totală a zonei de construcții inteligente: > 75%
• Numărul de surse regenerabile de energie din campus (energie solară, bio diesel, eoliană, etc.): > 3 surse
• Consumul total de electricitate împărțit la populația totală a campusului (kWh per persoană): < 279 kWh
• Raportul dintre producția de energie regenerabilă și consumul total de energie pe an: > 25%
• Elemente de implementare a clădirilor verzi, reflectate în toate politicile de construcție și renovare: > 3 elemente
• Program de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră: programul își propune să reducă emisiile în trei domenii
• Amprenta totală de carbon împărțită la populația totală a campusului (tonă metrică per persoană): < 0,10 tonă metrică

3: Deșeuri
• Programul de reciclare a deșeurilor universitare: Extensiv (> 75% din deșeuri)
• Programe de reducere a utilizării hîrtiei și a plasticului în campus: mail mult de 3 programe
• Tratarea deșeurilor organice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Tratarea deșeurilor anorganice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Tratarea deșeurilor toxice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Evacuarea apelor uzate: tratament pentru refolosire

4: Apa
• Implementarea programului de economisire a apei: > 50% apă economisită
• Implementarea programului de reciclare a apei: > 50% apă reciclată
• Utilizarea aparatelor eficiente din punct de vedere al consumului de apă: > 50% din aparate permit reducerea consumului de apă
• Apă tratată consumată: > 75% apă tratată consumată

5: Transport
• Raportul dintre numărul total de vehicule (autoturisme și motociclete) și totalul populației campusului: < 0,045
• Serviciu de transfer: este asigurat de universitate, regulat și cu emisii zero
• Politica privind vehiculele fără emisii de gaze din campus (VEZ, de ex. biciclete, cano, snowboard, mașină electrică etc.): vehiculele cu emisii zero sunt disponibile și sunt oferite gratuit de universitate
• Raportul dintre numărul total de Vehicule cu Emisii Zero (VEZ) și populația totală a campusului: > 0,02
• Raportul dintre zona de parcare și suprafața totală a campusului: < 1%
• Program de transport conceput pentru a limita sau a reduce suprafața parcării din campus în ultimii 3 ani: programul a determinat scăderea cu mai mult de 30% a numărului de mașini parcate sau parcarea este limitată
• Numărul de măsuri luate privind transportul pentru a reduce numărul de vehicule private din campus (de ex. utilizarea în comun a mașinilor personale, taxe de parcare ridicate/metrou/tramvai/servicii de autobuz etc.): > 3 inițiative
• Politica privind căile pietonale existente în campus: sunt disponibile trasee pentru pietoni, proiectate pentru siguranță, convenabile și, în unele părți, adaptate cerințelor persoanelor cu handicap

6: Educație și cercetare
• Raportul dintre numărul cursurilor din domeniul sustenabilității și totalul cursurilor / materiilor: > 20%
• Raportul dintre finanțarea cercetării durabile și finanțarea totală a cercetării: > 40%
• Numărul de publicații academice despre sustenabilitate publicate, (medie anuală în ultimii 3 ani): > 300
• Număr de evenimente referitoare la sustenabilitate/an: > 47
• Număr de organizații studențești care au preocupări legate de sustenabilitate: > 10
• Site-ul universității referitor la sustenabilitate: este disponibil, accesibil și actualizat periodic
• Raportul referitor la sustenabilitate: este disponibil, accesibil și actualizat anual