Română

English

Politica de sustenabilitate a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș
 
Obiective
 
Acțiuni
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru fondator al Asociației Internaționale pentru Apă, Mediu, Energie și Societate
 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este membru al Coaliției Romania Sustenabilă (CRS)
Acțiuni concrete pentru sustenabilitatea UMFST

Pentru a pune în practică principiile de sustenabilitate ale UMFST, vom face următoarele:
• Înființarea și menținerea unei pagini web destinată sustenabilității UMFST, care publică politica, principiile, activitățile și rapoartele referitoare la sustenabilitate;
• Evaluarea continuă a cursurilor universitare cu ajutorul "Cadrului de referință pentru dezvoltare durabilă";
• Adoptarea de măsuri administrative de utilizare economică a resurselor, de reducere a amprentei ecologice a UMFST și a comunității sale academice.

Criterii de selectare a materialelor de instruire
• Viziunea clasei și a biroului care nu utilizează hîrtie este de actualitate: principiul "Going Paperless" permite economisirea de bani și spațiu producînd documentație electronică și informații care sunt mai ușor de distribuit și care reduc la minimum daunele aduse mediului;
• Utilizarea "calculatoarelor verzi" este o cerință esențială.

Utilizarea materialelor reciclate și reciclarea deșeurilor
• Utilizarea de suporturi de învățare electronice care reduc consumul de hîrtie. Există un sprijin puternic pentru reciclarea hîrtiei tipărite, dar și livrarea materialelor în format electronic, mai degrabă decît pe hîrtie;
• Promovarea și asigurarea reciclării, separării deșeurilor și economiei circulare;
• Instalarea de toalete eficiente energetic în infrastructura clădirii;
• Preluarea produselor folosite pentru reciclare, cum ar fi cartușele pentru imprimante, copiatoare, faxuri;
• Folosirea pungilor de gunoi reciclate din plastic / hîrtie, reutilizarea materialelor de imprimare și copiere, a materialelor de ambalare, a cutiilor etc.

Mobilitate accesibilă pentru personal și studenți
• Pentru a face viabilă mobilitatea intra-organizațională în contextul în care UMFST deține mai multe locații cu săli de curs;
• Utilizarea unui "autobuz al universității" atunci cînd este necesar;
• Ridicarea nivelului de informare cu privire la mijloacele de transport în comun;
• Motivarea angajaților să utilizeze mașinile personale în comun sau să utilizeze transportul public, bicicletele sau mijloace similare;
• Reducerea numărului de călătorii ca efect al folosirii pe scară largă a metodelor de comunicare la distanță: ședințe Skype, conferințe pe internet etc.; concomitent cu identificarea de noi mijloace de "prestare de activități la distanță".

Mecanisme de monitorizare a consumului de energie și a deșeurilor
• Sălile de curs sunt analizate și optimizate continuu în ceea ce privește încălzirea, consumul de apă și alimentarea cu curent electric, precum și "educația privind economisirea energiei": cum să se economisească energie și cum să se educe personalul și participanții la curs în acest sens (de exemplu, prin stingerea luminilor cînd se părăsește sala, evitarea sistemului în așteptare etc.), folosirea de comenzi pentru economisirea energiei;
• Scăderea consumului de energie electrică prin utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic: lămpi fluorescente, controlul iluminării în camere cu trafic redus prin instalarea detectoarelor, indicatoare pentru stingerea luminilor.

Politica de achiziții / gestionarea lanțului de aprovizionare
• Atunci cînd se achiziționează noi dispozitive tehnologice pentru birou (de exemplu, computere, telefoane mobile), se are în vedere consumul de energie și potențialul dispozitivului de a economisi energia;
• UMFST caută furnizori care oferă energie curată, prin prospectare continuă, astfel încît dacă este posibil și accesibil, se are în vedere schimbarea furnizorului de energie electrică;
• Integrarea preocupărilor privind mediul în procesul decizional al afacerilor "Green Business";
• Încurajarea consumului sustenabil, oferind studenților și angajaților posibilitatea de a cumpăra în timpul pauzelor de curs produse de comerț precum și fructe cultivate local;
• Transmiterea unei copii a Politicii noastre de sustenabilitate în corespondența cu furnizorii și clienții;
• UMFST încurajează furnizorii să ocrotească mediul, impunînd cerințe de mediu relevante pentru produsele furnizate, care trebuie să aibă un impact redus asupra mediului.

Evaluarea periodică a sustenabilității și acțiuni corective:
• Etichetarea activităților cu impact negativ asupra mediului, această inițiativă fiind menită să elimine sau cel puțin să limiteze influențele;
• Instruirea personalului și a studenților cu privire la problemele de mediu, pentru a-i informa că UMFST stimulează acțiunile privind mediul înconjurător care contribuie la dezvoltarea sustenabilității;
• Întocmirea unui plan privind îmbunătățirea sustenabilitățiiactivității curente, adresat tuturor angajaților, inclusiv conducerii.