Politica de sustenabilitate a UMFST

Raport de dezvoltare sustenabilă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Tîrgu Mureș (UMFST)

Cadrul de referință pentru dezvoltare durabilă
UMFST's Sustainability Policy

Sustainable development report of "George Emil Palade" University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Tîrgu Mureș (UMFST)

Framework for sustainable development

Modul de a fi al UMFST este sustenabil !

Politica de sustenabilitate a UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Tîrgu Mureș (UMFST) se angajează să promoveze sustenabilitatea. Grija pentru mediu și promovarea unei vaste agende de sustenabilitate sunt parte integrantă a activităților profesionale ale UMFST și a managementului universității. Ne propunem să urmăm și să promovăm bune practici de sustenabilitate, să reducem impactul asupra mediului al tuturor activităților noastre și să ajutăm studenții și părțile interesate să facă același lucru.

Principii
Politica noastră de sustenabilitate se bazează pe următoarele principii:
• Suntem responsabili din punct de vedere social și ecologic, precum și viabili din punct de vedere economic;
• Respectăm și excedem, acolo unde este posibil, toată legislația, reglementările și codurile de practică aplicabile;
• Ne asigurăm că tot personalul este pe deplin conștient de politica noastră de sustenabilitate și se angajează să o pună în aplicare și să o îmbunătățească;
• Folosim în mod responsabil resursele naturale și depunem eforturi pentru a găsi resurse durabile și un lanț de aprovizionare eficient din punct de vedere energetic;
• Reducem la minimum impactul asupra sustenabilității al tuturor activităților de birou și transport;
• Ne angajăm să reducem amprenta ecologică a UMFST!;
• Raportăm anual și ne străduim continuu să îmbunătățim performanțele noastre în ce privește sustenabilitatea;
• Ne asigurăm că personalul nostru, studenții, părțile interesate și furnizorii sunt pe deplin conștienți de Politica noastră de sustenabilitate și îi încurajăm să adopte practici de management sustenabile.

Acțiuni concrete pentru sustenabilitatea UMFST

Pentru a pune în practică principiile de sustenabilitate ale UMFST, vom face următoarele:
• Înființarea și menținerea unei pagini web destinată sustenabilității UMFST, care publică politica, principiile, activitățile și rapoartele referitoare la sustenabilitate;
• Evaluarea continuă a cursurilor universitare cu ajutorul "Cadrului de referință pentru dezvoltare durabilă";
• Adoptarea de măsuri administrative de utilizare economică a resurselor, de reducere a amprentei ecologice a UMFST și a comunității sale academice.

Criterii de selectare a materialelor de instruire
• Viziunea clasei și a biroului care nu utilizează hîrtie este de actualitate: principiul "Going Paperless" permite economisirea de bani și spațiu producînd documentație electronică și informații care sunt mai ușor de distribuit și care reduc la minimum daunele aduse mediului;
• Utilizarea "calculatoarelor verzi" este o cerință esențială.

Utilizarea materialelor reciclate și reciclarea deșeurilor
• Utilizarea de suporturi de învățare electronice care reduc consumul de hîrtie. Există un sprijin puternic pentru reciclarea hîrtiei tipărite, dar și livrarea materialelor în format electronic, mai degrabă decît pe hîrtie;
• Promovarea și asigurarea reciclării, separării deșeurilor și economiei circulare;
• Instalarea de toalete eficiente energetic în infrastructura clădirii;
• Preluarea produselor folosite pentru reciclare, cum ar fi cartușele pentru imprimante, copiatoare, faxuri;
• Folosirea pungilor de gunoi reciclate din plastic / hîrtie, reutilizarea materialelor de imprimare și copiere, a materialelor de ambalare, a cutiilor etc.

Mobilitate accesibilă pentru personal și studenți
• Pentru a face viabilă mobilitatea intra-organizațională în contextul în care UMFST deține mai multe locații cu săli de curs;
• Utilizarea unui "autobuz al universității" atunci cînd este necesar;
• Ridicarea nivelului de informare cu privire la mijloacele de transport în comun;
• Motivarea angajaților să utilizeze mașinile personale în comun sau să utilizeze transportul public, bicicletele sau mijloace similare;
• Reducerea numărului de călătorii ca efect al folosirii pe scară largă a metodelor de comunicare la distanță: ședințe Skype, conferințe pe internet etc.; concomitent cu identificarea de noi mijloace de "prestare de activități la distanță".

Mecanisme de monitorizare a consumului de energie și a deșeurilor
• Sălile de curs sunt analizate și optimizate continuu în ceea ce privește încălzirea, consumul de apă și alimentarea cu curent electric, precum și "educația privind economisirea energiei": cum să se economisească energie și cum să se educe personalul și participanții la curs în acest sens (de exemplu, prin stingerea luminilor cînd se părăsește sala, evitarea sistemului în așteptare etc.), folosirea de comenzi pentru economisirea energiei;
• Scăderea consumului de energie electrică prin utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic: lămpi fluorescente, controlul iluminării în camere cu trafic redus prin instalarea detectoarelor, indicatoare pentru stingerea luminilor.

Politica de achiziții / gestionarea lanțului de aprovizionare
• Atunci cînd se achiziționează noi dispozitive tehnologice pentru birou (de exemplu, computere, telefoane mobile), se are în vedere consumul de energie și potențialul dispozitivului de a economisi energia;
• UMFST caută furnizori care oferă energie curată, prin prospectare continuă, astfel încît dacă este posibil și accesibil, se are în vedere schimbarea furnizorului de energie electrică;
• Integrarea preocupărilor privind mediul în procesul decizional al afacerilor "Green Business";
• Încurajarea consumului sustenabil, oferind studenților și angajaților posibilitatea de a cumpăra în timpul pauzelor de curs produse de comerț precum și fructe cultivate local;
• Transmiterea unei copii a Politicii noastre de sustenabilitate în corespondența cu furnizorii și clienții;
• UMFST încurajează furnizorii să ocrotească mediul, impunînd cerințe de mediu relevante pentru produsele furnizate, care trebuie să aibă un impact redus asupra mediului.

Evaluarea periodică a sustenabilității și acțiuni corective:
• Etichetarea activităților cu impact negativ asupra mediului, această inițiativă fiind menită să elimine sau cel puțin să limiteze influențele;
• Instruirea personalului și a studenților cu privire la problemele de mediu, pentru a-i informa că UMFST stimulează acțiunile privind mediul înconjurător care contribuie la dezvoltarea sustenabilității;
• Întocmirea unui plan privind îmbunătățirea sustenabilitățiiactivității curente, adresat tuturor angajaților, inclusiv conducerii.

Obiective pentru dezvoltarea durabilă

1: Amplasament și infrastructură
• Raportul dintre spațiul deschis și suprafața totală: > 95%
• Suprafață totală din campus acoperită cu vegetație forestieră: > 35%
• Suprafață totală din campus acoperită cu vegetație plantată: > 40%
• Raportul dintre suprafața totală din campus pentru absorbția apei, situată lîngă pădure și suprafața cu vegetație plantată; > 30%
• Raportul dintre suprafața totală a spațiului deschis și populația totală a campusului: > 70mp
• Procent din bugetul anual al universității dedicat sustenabilității: > 12%

2: Energie și schimbări climatice
• Utilizarea aparatelor eficiente din punct de vedere energetic: > 75%
• Suprafața totală a zonei de construcții inteligente: > 75%
• Numărul de surse regenerabile de energie din campus (energie solară, bio diesel, eoliană, etc.): > 3 surse
• Consumul total de electricitate împărțit la populația totală a campusului (kWh per persoană): < 279 kWh
• Raportul dintre producția de energie regenerabilă și consumul total de energie pe an: > 25%
• Elemente de implementare a clădirilor verzi, reflectate în toate politicile de construcție și renovare: > 3 elemente
• Program de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră: programul își propune să reducă emisiile în trei domenii
• Amprenta totală de carbon împărțită la populația totală a campusului (tonă metrică per persoană): < 0,10 tonă metrică

3: Deșeuri
• Programul de reciclare a deșeurilor universitare: Extensiv (> 75% din deșeuri)
• Programe de reducere a utilizării hîrtiei și a plasticului în campus: mail mult de 3 programe
• Tratarea deșeurilor organice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Tratarea deșeurilor anorganice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Tratarea deșeurilor toxice: extensiv (> 75% deșeuri tratate)
• Evacuarea apelor uzate: tratament pentru refolosire

4: Apa
• Implementarea programului de economisire a apei: > 50% apă economisită
• Implementarea programului de reciclare a apei: > 50% apă reciclată
• Utilizarea aparatelor eficiente din punct de vedere al consumului de apă: > 50% din aparate permit reducerea consumului de apă
• Apă tratată consumată: > 75% apă tratată consumată

5: Transport
• Raportul dintre numărul total de vehicule (autoturisme și motociclete) și totalul populației campusului: < 0,045
• Serviciu de transfer: este asigurat de universitate, regulat și cu emisii zero
• Politica privind vehiculele fără emisii de gaze din campus (VEZ, de ex. biciclete, cano, snowboard, mașină electrică etc.): vehiculele cu emisii zero sunt disponibile și sunt oferite gratuit de universitate
• Raportul dintre numărul total de Vehicule cu Emisii Zero (VEZ) și populația totală a campusului: > 0,02
• Raportul dintre zona de parcare și suprafața totală a campusului: < 1%
• Program de transport conceput pentru a limita sau a reduce suprafața parcării din campus în ultimii 3 ani: programul a determinat scăderea cu mai mult de 30% a numărului de mașini parcate sau parcarea este limitată
• Numărul de măsuri luate privind transportul pentru a reduce numărul de vehicule private din campus (de ex. utilizarea în comun a mașinilor personale, taxe de parcare ridicate/metrou/tramvai/servicii de autobuz etc.): > 3 inițiative
• Politica privind căile pietonale existente în campus: sunt disponibile trasee pentru pietoni, proiectate pentru siguranță, convenabile și, în unele părți, adaptate cerințelor persoanelor cu handicap

6: Educație și cercetare
• Raportul dintre numărul cursurilor din domeniul sustenabilității și totalul cursurilor / materiilor: > 20%
• Raportul dintre finanțarea cercetării durabile și finanțarea totală a cercetării: > 40%
• Numărul de publicații academice despre sustenabilitate publicate, (medie anuală în ultimii 3 ani): > 300
• Număr de evenimente referitoare la sustenabilitate/an: > 47
• Număr de organizații studențești care au preocupări legate de sustenabilitate: > 10
• Site-ul universității referitor la sustenabilitate: este disponibil, accesibil și actualizat periodic
• Raportul referitor la sustenabilitate: este disponibil, accesibil și actualizat anual